Új arculatunk szimbolikája

Új arculatunk megalkotói a kecses vonalak mögé sokkal mélyebb jelentést rejtettek el. A Brandcontrol logó filozófiája a következőképp jellemzi új emblémánkat.

„A logó központi eleme a rózsaablak-hatású osztott motívum a Hanna Kincse tipográfiával. Kiinduló elem a nagycserei táj adta védett nőszirom szimbolikus liliom-mintázata, szív-maggal, három sziromrajzzal. A háromszirmos ábrázolás az Akarat-Szeretet-Bölcsesség hármas erejét jelképezi, a szív-alakzatra építve a nemességet szimbolizáló Bourbon-liliom hatást kelti. A felsőkaréj ágyvég mintát formál, mely a szállásadói tevékenységet szimbolizálja. Az alsókaréj ennek tükrözése. Ez a természeti kép a Hanna Kincse birtok parti fáinak, növényeinek a tó vizében való tükröződését jeleníti meg. Az így kialakult kör-forma a természet megújulását, a fenntarthatóság iránti előképzettséget, a teremtett világ értékeinek védelmét jelképezi.

A logó az aranymetszés arányát adja (1.618), ennek jele a Φ, 180 fokos elfordításban a logó kiadja ezt a betűt, amivel a tökéletességre való törekvés is kifejeződik.

A logo Φ-hatása a 21. század innovatív megoldásait hivatott kifejezni (a görög ABC 21. betűje a Φ), mivel a Hanna Kincse a mai tudásvagyon felhasználásával, a természet kincseinek ápolásával, a földműveléssel, növénytermesztéssel, állattartással, a „kincstár “gyarapításával és megosztásával hoz létre szinergiát.”

Az arculat tervezői tökéletes érzékkel alkották meg nekünk az új vizuális megjelenésünket. Számunkra is mélyebb jelentéssel bír. Szimbolikája alapvető hitvallásainkat fejezi ki.

Logónk alapmotívuma a magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica) fokozottan védett növény, mely a Debreceni Erdőspuszták területén – ahol a Hanna Kincse is található - talál magának napjainkban menedéket. Átvitt értelemben számunkra ez a természethez, szülőföldünkhöz való kötődésünket a természettel való tiszteletteljes együttélést és természeti értékeink védelmét szimbolizálja.

Az nőszirom a termékenység megtestesítője is, női minőségben a befogadást férfi minőségben az odaadást jelenti. Ez számunkra a termőföldet jelképe, mely a magot befogadja és lehetőséget nyújt számára, hogy beteljesítse sorsát és terméssé váljon. A termőföld odaadása és befogadóképessége különösen jelentős számunkra, akik saját magunk termesztjük a konyhánkra kerülő alapanyagok jelentős részét.

Az, hogy a nőszirom váltotta fel nálunk a hintázó gyermek képét szintén mélyebb üzenetet hordoz. A gyermek kiteljesedik, felnőtté, befogadóvá vagy odaadóvá, azaz szülővé válik, hogy egy újabb generációban folytatódjon az élet folyamatos körforgása. Az elmúlt években a Hanna Kincse átvitt értelemben gyermekből felnőtté vált, kiteljesedett. A tapasztalatok lépésről lépésre vezettek a fejlődés útján. Ám ez az állapot nem jelenti a végcél elérését, hanem mint az élet ciklikussága magában hordozza folyamatos megújulást és fejlődést.

Nem titkolt célunk, hogy tevékenységünkkel hidat akarunk építeni a tradíciók és a modern világ közé, meg szeretnénk mutatni, hogy a természet közelségére, a természetes táplálékra, hagyományainkra a mai korban is szükségünk van.

Írisz istennő, akiről alap motívumunk nevét kapta Zeusz hírvivője volt. Mi pedig az új logónk mögött megbúvó alapfilozófiáink üzenetét szeretnénk közvetíteni mindenki számára.